EXTRUDERING

Vi extruderar högkvalitativa plastskivor och folier, för de mest varierande applikationsområden.

Med flexibilitet och hög service försöker vi att möta varje kunds specifika behov vad gäller produktens plastkvalitet, färgmatchning, arkformat, förpackning och leveransönskemål samt att bygga förtroende för långsiktiga affärsrelationer. Vår erfarenhet från produktionsteknik och materialkännedom säkerställer att kunden får en produkt som uppfyller ställda krav och förväntningar för avsedd användning.

Vi bearbetar i huvudsak termoplaster såsom HIPS, ABS, PP, TPE i en mängd olika varianter, med möjlighet att co-extrudera topp och bottenskikt.

  • Max bredd är 1550 mm
  • Max tjocklek är 7,5 mm
  • Våra extruderings-linjer är av fabrikaten Kuhne och Bandera