FORMSPRUTNING

Formsprutningsprocessen är en vanlig metod för framställning av plastprodukter med mycket stora möjligheter till utformning/design, komplexitet, material/färgval och med stor måttnoggrannhet. 

Genom vår långa erfarenhet ger vi bästa tänkbara förutsättningar i samarbete för att realisera kunders tankar och visioner, inte minst för att leverera ett mervärde utöver själva formsprutningen. Vår konkurrenskraft bygger på en lång tradition av ansvarsfullt företagande med en effektiv affärsverksamhet som kombineras med etik, ansvar och flexibilitet utöver en hög kompetens avseende design och framställning av formar samt val av plastmaterial.

Vi vill vara en affärspartner som stöttar våra kunder genom hela processen från koncept till produktion/leverans och tillsammans kommer vi att hitta lösningar för att komma fram till bästa möjliga slutresultat.

Vi bearbetar de flesta termoplaster (dock ej PVC och fluor-plaster).
Vi utför olika typer av efterbearbetning, samt monteringsuppdrag.

VÅRA FORMSPRUTOR

  • ENGEL 750 ton låskraft
  • ENGEL 125 ton låskraft
  • ENGEL 110 ton låskraft
  • HAITIAN 380 ton låskraft
  • ARBURG 30 ton låskraft